LIÊN HỆ

Cửa hàng  Đồ Thờ Mỹ Nghệ Cao Cấp Đức Định
Địa chỉ: cửa hàng 1 số 1019 đường Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng 
Địa chỉ: cửa hàng 2 số 1115 đường Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0983032523 hoặc 0922342581
   Fax