CÂU ĐỐI THỜ

Bộ câu đối thờ đẹp
Giá bán : Liên hệ
Cuốn thư thờ đẹp, dùng trang trí trên ban thờ, được làm hoàn toàn bằng gỗ
01. mẫu câu đối vắt vải

SNC00548.jpg
IMG20141218122941.jpg
02. mẫu câu đối phượng
SNC00531.jpg

IMG20141218122927.jpg